Løkkehus Børnehjem

Go to content

Omsorg, ordentlighed og fælles høj faglighed

Løkkehus Børnehjem tilbyder alsidige og individuelle behandlingsforløb til børn og unge med særlige behov. Samvær, døgnanbringelser, aflastning og fleksible ydelser på tværs med udgangspunkt i de enkelte familiers behov er vores vigtigste opgaver.

Vores faglighed udspringer af en forståelse af samspillet mellem det psykologiske, det pædagogiske og det biologiske. Vores fælles platform ”Barnets fokus i fokus” er forankret i den systemiske tænkning med narrative og mentaliserende behandlingspraksisser.

For os er forældrene den vigtigste samarbejdspart i behandlingsarbejdet. Samtidig vægter vi at være en ligeværdig partner og medspiller i den kommunale indsats omkring udsatte børn, unge og deres familier.

Venlig hilsen
Løkkehus Børnehjem


Til sagsbehandlere
Til forældre
Odense Kommune
Til unge
Til børn
Fra vores verden

Hvert barn og ung i fokus
Løkkehus er et børnehjem. Vi bestræber os på at skabe et hus, hvor børnene og de unge føler sig trygge, og hvor vi kan støtte den enkelte i en positiv udvikling. Vores vision er, at både børnene, de unge, forældrene og vores øvrige samarbejdspartnere skal kunne mærke, at "god kultur, høj faglighed og fleksibititet" er nøgleord for os.

Venlig hilsen
Løkkehus Børnehjem
Løkkehus Børnehjem - Tlf. 63 75 74 00
Back to content