Medarbejderstaben - Løkkehus Børnehjem

Go to content

Medarbejderstaben

Om Løkkehus > ORGANISATION

På Løkkehus Børnehjem er vi ansat følgende medarbejdere:

  • En forstander, der er pædagog- og diplomuddannet.


  • To afdelingsledere. Afdelingslederne har hver ansvar for flere afdelinger.


  • 26 pædagoger, der alle er uddannede socialpædagoger. Herudover er der to pædagogstuderende.


  • 4 vågne nattevagter, hvoraf den ene er pædagoguddannet og de øvrige er medhjælpere. Alle med en lang erfaring som nattevagter.


  • 1 socialrådgiver og en socialrådgiverstuderende.


  • 1 psykolog.

  • 2 kontormedarbejdere. En uddannet kontorassistent (fuldtids) samt en uddannet regnskabsassistent (deltid).


  • En køkkenleder og 1 køkkenassistent der er uddannet i faget (deltid).


  • 3 rengøringsassistenter, alle uddannede (deltid).


  • En pedel, der er uddannet håndværker.


Løkkehus Børnehjem - Tlf. 63 75 74 00
Back to content